Project Euler - Problem 3

n = 600851475143def factor(n): primes = [] d = 2 while d*d <= n: while n%d == 0: primes.append(d) n /= d d += 1 if n > 1: primes.append(n) return primes[-1]print(factor(n))

Project Euler - Problem 2

a = 1b = 2fiblist = [a, b]even = []while True: fibnum = fiblist[-1]+fiblist[-2] if fibnum < 4e6: fiblist.append(fibnum) else: break for x in fiblist: if x%2 == 0: even.append(x)print(sum(even))

Project Euler - Problem 1

i = 0for x in range(2, 1000): if x%3 == 0 or x%5 == 0: i +=x print(i)
emptynotepad

emptynotepad

28, Trondheim

Har startet min blogg for å forsøke å dele mine erfaringer, evner eller mangel på disse. Jeg er lektorstudent på NTNU og har informatikk som hovedfag. Forsøker å svare på alle kommentarer og hjelper gjerne til dersom du har datatrøbbel eller trenger skolehjelp. Om du har blogg, så leser jeg den med glede!

Kategorier

Arkiv

hits